вторник, 1 декември 2009 г.

ОБЩИНИТЕ В СИЛИСТРЕНСКО ПОДКРЕПЯТ ИДЕЯТА ЗА ЗАВОД ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ

Общините Алфатар, Ситово, Дулово, Главиница, Кайнарджа, членуващи в сдружението с нестопанска цел „Регионален център за управление на отпадъците”, се съгласиха да участват в бъдещата експлоатация на завод за преработка на битови отпадъци край Силистра. Това стана ясно по време на заседание на сдружението , проведено по инициатива на Силистренската община.
За бъдещата инсталация е избрана технологията „Херхоф” – сух стабилат, която пред месец бе представена пред общинските съветници в Силистра. Съгласието на останалите общини-членки в сдружението е необходимо за по-нататъшното реализиране на идеята.
По време на заседанието са обсъдени и възможности за решаване на проблема с обезвреждането на строителни отпадъци. Направените предварителни проучвания от Силистренската община показват, че добър вариант е изграждане на мрежа от площадки за складиране и обработка на отпадъци от строителството, които след рециклиране могат да се използват за пътни основи. Идеята може да бъде реализирана чрез проект. Кметове и заместник-кметове от петте общини подкрепиха предложението на домакините и дадоха принципно съгласие за разработване на проект. В хода на подготовката ще бъде направена и дългосрочна прогноза за ефективността от тази идея. Двете теми ще бъдат обсъдени в общинските съвети по места, за да започне реалното им осъществяване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар