четвъртък, 11 март 2010 г.

49 души са заявили желанието си да работят в Областна администрация Силистра

Кандидатите са подали документи в рамките на обявения конкурс за назначаване на държавни служители. 9-ма от кандидатите са проявили интерес към повече от една позиция. Така броят на постъпилите в деловодството комплекти документи на кандидатите достигна 58.
Конкурсът е обявен за длъжностите: главен експерт „Човешки ресурси”, старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка”, старши експерт „Протокол и комуникации”, старши счетоводител, всичките в дирекция АПОФУС на областната администрация, и за длъжностите младши експерт „КАК” ( – 2 щатни бройки и длъжност младши експерт „Здравеопазване”, всичките в дирекция АКРРДС на областната администрация.
Документите на кандидатите ще бъдат разгледани от 5-членна конкурсна комисия. Съгласно изискванията на Закона за държавния служител, до конкурса няма да бъдат допуснати кандидати, „които не са представили необходимите документи и не отговарят на минималните и специфични изисквания, предвидени за съответната длъжност.”
Списъкът с допуснатите до следващия етап от конкурса, както и датата и часът на провеждането му, ще бъдат обявени в сайта на Областна администрация Силистра www. Silistra-bg.net, и на информационното табло във фоайето на сградата

Няма коментари:

Публикуване на коментар