сряда, 10 март 2010 г.

д-р Снежана Нончева пак ще трябва да защитава мястото си с конкурс

Директорът на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ в Силистра д-р Снежана Нончева пак ще трябва да защитава мястото си с конкурс. Това ще е второ явяване пред изпитна комисия в рамките на няколко месеца, въпреки много доброто и представяне на конкурса през ляттот на 2009 и три годишния договор, който бе подписан между нея и министър Божидар Нанев. Аналогична процедура бе задействана и за още 20 директори на здравни каси в страната, които също се явиха на конкурси през лятото. Новите конкурси за които официалната обява е публикувана днес, са регламентирани с поправките в Закона за здравното осигуряване. Според тези поправки в срок до три месеца от влизането в сила на този закон /18.12.2009/директорът на НЗОК обявява и провежда конкурсите за заемане на длъжността директор на РЗОК по реда на чл. 15, ал. 1, т. 11. Заварените до влизането в сила на този закон лица на длъжността директор на РЗОК запазват правата си до провеждането на конкурс по ал. 1 за съответната длъжност, но за не повече от три месеца от влизането в сила на този закон. Срокът за подаването на документите от страна на кандидатите за конкурса е 29 март т.г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар