вторник, 11 март 2014 г.

Земеделците, получили субсидии през 2013 година, трябва да ги декларират пред НАП

субсидии
Регистрираните земеделски производители, които не са еднолични търговци и са получили субсидии през 2013 година, трябва да ги декларират пред НАП и да заплатят дължимия данък.  От приходната агенция  напомнят, че субсидиите, получени през 2013 година, следва да се отразят в годишната данъчна декларация, като се впишат в приложение № 3 – „Доходи от друга стопанска дейност”. В случай, че субсидията е предназначена за производството на непреработена селскостопанска продукция, физическите лица, регистрирани като земеделски производители, формират облагаем доход като разлика между придобит доход от дейността и 60 на сто нормативно признати разходи.Земеделците, които извършват дейност като еднолични търговци, не могат да намаляват данъчната си основа с нормативно признати разходи. За тях данъчната ставка още ..

Няма коментари:

Публикуване на коментар