петък, 26 февруари 2010 г.

От 1 март на 30 юни е удължен срокът за подаване на декларация образец 7

От 1 март на 30 юни е удължен срокът за подаване на декларация образец 7, която се отнася за самоосигуряващите лица. Декларация №7 са задължени да подадат всички граждани, които са внасяли и следва да внасят здравноосигурителните си вноски за своя сметка към 1 януари 2010 г. В тази група влизат лицата, които не се осигуряват на друго основание (например трайно безработни, които не получават обезщетения от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, студенти над 26 г. и др.) . Декларация Образец № 7 се подава еднократно. Тя трябва да се подаде до края на месеца, следващ месеца, в който е възникнало задължението лицата сами да внасят здравноосигурителните си вноски.
Образец на декларацията можете да намерите в интернет-сайта на НАП www.nap.bg, следвайки пътя Начало ОСИГУРЯВАНЕ Документи за изтегляне Декларации, свързани със събиране на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица . Формуляри има на разположение и в офисите на агенцията.
Глобата за неподаване на декларация образец № 7 е от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
Редът на подаване на документа е същият, по който се подават декларациите в НАП - с изпращане по пощата или на място в пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично или чрез упълномощено лице в салона за обслужване на офиса на НАП в Силистра на адрес ул. „Ген. Скобелев” №8.

Няма коментари:

Публикуване на коментар