вторник, 25 май 2010 г.

Протестна подписка против приватизацията на Дагностично-консултативен център 1 /бившата поликлиника / в Силистра започнаха фармацевтите

Протестна подписка против приватизацията на Дагностично-консултативен център 1
/бившата поликлиника / в Силистра започнаха фармацевтите, съобщи Ганка Кръстева - председател на Регионалната фармацевтична колегия в крайдунавския град.
Според председателя на силистренската организация на Българския лекарски съюз д-р Теодор Иванов членовете на организацията също ще подкрепят протестната подписка.
Центърът е разположен в сградата на бившата градска поликлиника на Силистра. Тук работят 22 общопрактикуващи лекари, 20 лекари-специалисти, 20 специалисти на индивидуална практика. Има медико-диагностична и рентгенова лаборатория, отделение за физиотерапия и аптека. Правят се експертизи за временна и трайна нетрудоспособност чрез обща и специализирани лекарски комисии.
Приватизационната сделка не е предвидена в общинския план за приватизация. Но има инвестиционно намерение от “Варнафарма Холдинг” ООД с управител Светлана Марешка. Предлага се да бъде закупен центърът, да се промени обликът на сградата, да се осигури съвременна апаратура и да се подобри качеството на предлаганите услуги.
Предложението ще бъде разгледано на заседание на Общинския съвет в Силистра през следващата седмица. През миналата година също бе направен опит за приватизация на центъра. Но наемателите организираха протестни прояви.

Няма коментари:

Публикуване на коментар